ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρακάτω πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων έχει αναπτυχθεί από τους διαχειριστές του www.athens-night.gr (εφεξής «διαδικτυακός τόπος») και απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να επισκεφθεί τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες αυτού. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο ή κάνει χρήση των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένου του εφεξής θα αναφέρεται ως «χρήστης». Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο, ή που θα δημιουργηθούν στο μέλλον, υπόκεινται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ η επίσκεψη των σελίδων ή και η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή αυτής.

Η πολιτική απορρήτου καθορίζει τις ποικίλες περιοχές που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και περιγράφει τις υποχρεώσεις καθώς και τις απαιτήσεις των επισκεπτών, των χρηστών, του διαδικτυακού τόπου και των διαχειριστών του. Επιπρόσθετα, οι τρόποι που ο διαδικτυακός τόπος επεξεργάζεται, αποθηκεύει και προστατεύει τα δεδομένα και τις πληροφορίες χρήσης αναφέρονται και περιγράφονται λεπτομερώς. Ο διαδικτυακός τόπος και οι διαχειριστές του σέβονται απολύτως τα προσωπικά δεδομένων των χρηστών και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την διασφάλισή τους.

2. ΠΕΡΙΗΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον διαδικτυακό τόπο χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην υπηρεσία newsletter ή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου.

3. ΧΡΗΣΗ COOKIES
Ο διαδικτυακός τόπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies για την αναγνώριση της χρήσης ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του καθώς και για την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον διαδικτυακό τόπο και αφορούν τους χρήστες, είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies. Στον διαδικτυακό τόπο και στις συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούνται μόνο «μόνιμα» cookies, μόνο cookies που αφορούν σε μία συνεδρία ή και «μόνιμα» cookies και cookies που χρησιμοποιούνται σε μια συνεδρία.

Επιπλέον, ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, η οποία χρησιμοποιεί cookies για την συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων χρήσης, χωρίς να συλλέγει πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
H υπηρεσία newsletter μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το διαδικτυακό τόπο παρέχεται σε όσους χρήστες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά και κάποια άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από την υπηρεσία (πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κλπ.). Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του διαδικτυακού τόπου η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ
Ο χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημα του προς τον διαδικτυακό τόπο και να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή του από μέλος μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις.

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται στο μέλλον να περιέχει διαφημίσεις και σχετικούς συνδέσμους. Οι πάροχοι των διαφημίσεων θα έχουν λεπτομερείς πολιτικές απορρήτου στις οποίες ο χρήστης μπορεί να ανατρέχει προτού χρησιμοποιήσει τους σχετικούς συνδέσμους. Ο διαδικτυακός τόπος δε φέρει ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον διαδικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
Ο διαδικτυακός τόπος ή οι συνδεόμενες εφαρμογές διαθέτουν υπερσυνδέσμους προς, και λεπτομέρειες που αφορούν, ιστοτόπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Ο διαδικτυακός τόπος δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημίσεων. Ο διαδικτυακός τόπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

8. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Ενδέχεται εντός της του διαδικτυακού τόπου να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε κοινωνικά δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιραστούν τις δράσεις εντός του διαδικτυακού τόπου με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε περιορισμένο ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί σε κάθε προφίλ. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να ανατρέξουν στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο διαδικτυακός τόπος δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται την τροποποιημένη πολιτική. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση/επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου.